Biologia

Przystosowania owadów

Jakie są przyczyny sukcesu owadów? Wytrzymały szkielet zewnętrzny chroni ciało owada przed drapieżcami i zapobiega utracie wody. Segmentacja umożliwiła powstanie specjalizac: w obrębie poszczególnych odcinków ciała. Cefalizacja i dobrze rozwinięte narządy zmysłów odgrywają ważną rolę zarówno podczas obrony, jak i ataku. W różnych grupach owadów powstały rozmaite specjalizacje związane z trybem życia. Członowane odnóża służą do pobierania pokarmu, funkcjonują jako narządy zmysłów, umożliwiają różne typy lokomocji. Na przykład narządy gębowe szarańczy są przystosowane do gryzienia i przeżuwania liści, ciem i motyli – do spijania nektaru z kwiatów, komarów – do wysysania krwi, mszyc i innych pluskwiaków -do nakłuwania tkanek roślinnych i wysysania z nich soków. Inną adaptacją, która przyczyniła się do sukcesu owadów, jest umiejętność lotu. W odróżnieniu od innych lądowych bezkręgowców, które mogą poruszać się tylko po lub w ziemi, większość owadów przemieszcza się bardzo szybko w powietrzu. Skrzydła i niewielkie rozmiary ciała umożliwiają im opanowanie rozległych obszarów, a nieraz pozwalają przetrwać niekorzystne warunki środowiska. Na przykład po wyschnięciu zbiornika, w którym żyją owady wodne, dorosłe osobniki mogą przemieścić się do innego. Możliwości rozrodcze owadów są zdumiewające. W korzystnych warunkach muszka owocowa może wytworzyć 25 pokoleń w ciągu roku! Jaja owadów są chronione przez grube osłony.