Biologia

Terofity

Są to rośliny jednoroczne. Przechodzą one cały cykl rozwojowy w ciągu jednego sezonu (wegetatywnego), a później giną. Okazuje się, że niesprzyjającą porę roku mogą przetrwać tylko i wyłącznie nasiona. Najwięcej gatunków roślin tego typu znajduje się na terenie klimatu umiarkowanego. W większości są to rośliny uprawne, jak zboża, rzepak, słonecznik, len, licznie warzywa, niektóre chwasty. W większości przypadków wyróżnia się dwie formy tego typu roślin: ozime i jare. Pierwsze wymagają przejścia niskich temperatur, a młode rośliny kiełkują jesienią, zimują i na wiosnę ponawiają rozwój. Z kolei rośliny jare kiełkują na wiosnę, rozwijają się, kwitną, pojawiają się owoce i tego samego roku jeszcze giną. W obszarach tropikalnych do terofitów należą niektóre gatunki roślin zielnych, które nawet u nas uprawiane są jako rośliny jednoroczne, głównie byliny.