Biologia

Kryptofity

Trudno jest głębiej i dokładniej opisać te rośliny ze względu na ich rozległość względem bogactwa roślin, które w sobie zawierają. Są to przede wszystkim rośliny skrytopączkowe, byliny, które posiadają pączki odnawiające. Znajdują się one na organach podziemnych lub w podwodnych. Zależnie od środowiska, w którym się one znajdują, można je podzielić na następujące grupy: geofity, czyli rośliny ziemnopączkowe, helofity, a więc rośliny błotnopączkowe (inaczej geofity bagienne), a także hydrofity, czyli rośliny wodnopączkowe.