Biologia

Rośliny i ich zwierzęcy zapylacze wykazują ścisłe współzależności, które wpływały na ewolucję ich poszczególnych cech anatomicznych i behawioralnych. Termin koewolucja oznacza takie obopólne adaptacje, gdy dwa gatunki oddziałują na siebie wzajemnie tak ściśle, że coraz bardziej przystosowują się do siebie w miarę ewolucyjnych zmian wskutek dobom naturalnego. Spróbujmy przeanalizować te … Czytaj dalej

Biologia

W celu zachowania zmienności roślin wiele krajów tworzy roślinne banki genów w postaci materiału roślinnego stosowanego w hodowli. Gromadzi się tam nasiona roślin i tkanki roślinne tradycyjnych odmian roślin uprawnych. Międzynarodowy Instytut Zasobów Genetycznych Roślin w Rzymie jest organizacją naukową nadzorującą światowe zasoby banku genów. Na świecie istnieje ponad 100 … Czytaj dalej

Biologia

Zarodki większości żab i ropuch rozwijają się w larwy zwane kijankami, mające ogon, skrzela i odżywiające się głównie pokarmem roślinnym. Po pewnym czasie kijanka przechodzi metamorfozę – przemianę w osobnika dorosłego, regulowaną przez hormony wydzielane przez tarczycę. Podczas metamorfozy zanikają skrzela, szpary skrzelowe i ogon, a pojawiają się kończyny. Przewód … Czytaj dalej

Biologia

Wzrost pierwotny jest rezultatem aktywności merystemów wierzchołkowych – obszarów zlokalizowanych w wierzchołkach korzeni i łodyg, w tym w pąkach. Wzrost pierwotny jest dobrze widoczny w wierzchołku korzenia. Wierzchołek ten okryty jest ochronną warstwą komórek zwaną czapeczką. Bezpośrednio pod czapeczką znajduje się merystem wierzchołkowy korzenia, składający się z komórek merystematycznych. Te … Czytaj dalej

Biologia

Jeżeli nie ma genów, od których zależy rozwój określonej cechy, np. kształt liścia, barwa kwiatu czy typ systemu korzeniowego, to cecha ta się nie wykształca. Jeżeli określony gen jest obecny, to jego ekspresja, prowadząca do ujawnienia się określonej cechy organizmu, również zależy od wielu czynników, w tym sygnałów pochodzących od … Czytaj dalej

Biologia

Gibereliny powodują wydłużanie łodygi, gdyż pobudzają podziały i powiększanie komórek. Mechanizm powiększania się komórek jest jednak inny niż pod działaniem auksyny. Należy przypomnieć, że indukowana przez kwas aminooctowy elongacja komórki jest związana z zakwaszaniem jej ściany. Gibereliną nie powoduje zakwaszenia ściany, lecz zwiększa rozciągliwość jej elementów. Gibereliny wpływają również na … Czytaj dalej

Biologia

Co łączy rozgwiazdę, rybę, żabę, jastrzębia i człowieka? Może wydawać się dziwne, że szkarlupnie – rozgwiazdy, jeżówce i liliowce – zalicza się do tej samej grupy co strunowce, do których należą człowiek i inne kręgowce. Mimo że zwierzęta te bardzo się różnią wyglądem i zachowaniem, pochodzą od wspólnego przodka i … Czytaj dalej

Biologia

Komórki, tkanki, narządy i układy współpracują w celu utrzymania odpowiednich warunków w organizmie. Dążenie do utrzymania równowagi wewnętrznej organizmu nazywa się homeostazą, a mechanizmy jej regulacji – mechanizmami homeostatycznymi. Homeostaza jest podstawowym pojęciem w fizjologii. Wprowadził je amerykański fizjolog Walter Cannon. Samo słowo homeostaza pochodzi od greckiego słowa homoios – … Czytaj dalej

Biologia

Opisano ponad 9000 gatunków współczesnych ptaków, należących do 23 rzędów. Zwierzęta te zamieszkują różne środowiska; można je spotkać na wszystkich kontynentach, większości wysp, a nawet na otwartym morzu. Ptaki są grupą znacznie zróżnicowaną pod względem wielkości. Największymi żyjącymi obecnie przedstawicielami tej grupy są struś afrykański, który osiąga 2 m wysokości … Czytaj dalej

Biologia

Typową cechą budowy przewodu pokarmowego ptaków jest obecność wola – znajdującego się poniżej przełyku workowatego uchyłka, w którym przetrzymywany jest pokarm. Żołądek podzielony jest na część gruczołową, wytwarzającą soki trawienne, i część mięśniową, w której pokarm jest rozcierany za pomocą drobnych kamyków, połykanych specjalnie w tym celu. Ptaki mają znakomicie … Czytaj dalej