Biologia

Płatki

Płatki odgrywają ważną rolę w rozmnażaniu płciowym. Niekiedy płatki zrastają się w rurkę lub inny kształt kwiatu. Wszystkie one tworzą koronę. Bliżej wnętrza od płatków lub tuż nad nimi wyrastają pręciki, męskie organy rozrodcze. Każdy pręcik ma cienką łodyżkę, zwaną nitką pręcikową, na której szczycie są osadzone dwa pylniki, woreczkowate struktury, w których tworzą się ziarna pyłku. Rozmnażanie płciowe wymaga przeniesienia ziarna pyłku z pylnika na żeński organ reprodukcyjny zwykle innego kwiatu tego samego gatunku. Początkowo każde ziarno pyłku zawiera dwie komórki otoczone zwartą ścianą. Następnie jedna z nich, komórka generatywna, dzieli się mitotycznie na dwie bezwiciowe gamety męskie, określane jako komórki plemnikowe. Druga, komórka wegetatywna, wykształca łagiew-kę pyłkową, przez którą komórki plemnikowe przemieszczają się do zalążka. W centrum lub na szczycie większości kwiatów jest jeden lub więcej owocolistków, żeńskich organów rozrodczych. Owocolistki zawierają zalążki, tj. struktury, które mogą rozwinąć się w nasiona. Owocolistki w kwiecie mogą być oddzielne lub zrośnięte. Żeńska część kwiatu, często określana jako słupek, może być zbudowana z jednego owocolistka lub grupy zrośniętych owocolistków. Każdy słupek ma trzy części: znamię, na którym osadzają się ziarna pyłku, szyjkę, w której rośnie łagiewka pyłkowa, i zalążnię – kubeczkowatą strukturę zawierającą jeden lub więcej zalążków i zdolną do przekształcenia się w owoc.