Biologia

Płciowość owadów

Owady są rozdzielnopłciowe; zaplemnienie jest wewnętrzne W czasie rozwoju zachodzi kilka cykli linienia. Stadia między kolejnymi linieniami noszą nazwę instarów. Prymitywne owady bezskrzydłe, np. rybiki cukrowe, charakteryzują się rozwojem bez przeobrażenia. W tym typie rozwoju wszystkie stadia larwalne są bardzo podobne d postaci dorosłych. U innych owadów, np. karaczanów i prostoskrzydłych, występuje przeobrażenie niezupełne, w którym larwy przypominają osobniki dorosłe, ale nie mają funkcjonalnych skrzydeł i rozwiniętych narządów rozrodczych. W wyniku kolejnych larwa staje się coraz bardziej podobna do formy dorosłej. Dla większości owadów, np. pszczół, motyli i much, charakterystyczne jest przeobrażenie zupełne. W ich cyklu życiowy—. występują cztery stadia: jajo, larwa, poczwarka oraz imago. Larwa ma robakowaty kształt i zupełnie nie przypomina postaci dorosłej, np. gąsienice są niepodobne do motyli. Stadium larwalne zwykle trwa najdłużej. W końcu larwa przestaje się odżywiać, przechodzi linienie i przekształca się w poczwarkę. która zazwyczaj jest otoczona ochronnym kokonem lub ukryta poć ziemią. Stadium to się nie odżywia, zwykle jest też bezbronne. Energię potrzebną do przekształcenia ciała w postać dorosłą dostarczają materiały zapasowe zgromadzone w czasie stadium larwalnego. W wyniku przeobrażenia poczwarki powstaje dorosły osobnik wyposażony w skrzydła oraz funkcjonalne narządy rozrodcze.