Biologia

Neurony ruchowe

W jednostce ruchowej neuron ruchowy jest funkcjonalnie połączony mniej więcej ze f 50 włóknami mięśniowymi, tworząc połączenia nerwowo-mięśniowe. W chwili przekazywania informacji przez neuron ruchowy do szczeliny synaptycznej między neuronem ruchowym a włóknem mięśniowym uwalnia się neuroprzekaźnik acetylocholina. Wiąże się ona z receptorami w każdym włóknie mięśniowym, powodując depolaryzację sarkolemy, czyli zmianę rozłożenia jej ładunku elektrycznego. Depolaryzacja może wywołać sygnał elektryczny, czyli potencjał czynnościowy powstający we włóknie mięśniowym. Potencjał czynnościowy włókna mięśniowego jest falą depolaryzacji, która przemieszcza się wzdłuż sarkolemy i przez układ kanalików T. Depolaryzacja kanalików T otwiera kanały wapniowe siateczki sarkoplazmatycznej, uwalniając zmagazynowane jony wapnia do sarkoplazmy. Jony wapnia przyłączają się do białek w kompleksie troponin, znajdujących się w filamentach aktynowych, powodując zmianę kształtu tych kompleksów. W wyniku tych zmian troponina odłącza tropomiozynę od miejsc aktywnych fi-lamentu aktynowego, odsłaniając te miejsca, zwane również miejscami przyłączania miozyny. Jeden koniec każdej cząsteczki miozyny jest sfałdowany w dwie kuliste główki, wystające poza filament miozynowy. Każda cząsteczka miozyny ma również długi ogon, który łączy się z ogonami innych cząsteczek, tworząc gruby filament. Kiedy włókno mięśniowe jest rozkurczone, do miozyny przyłącza się ATP. Mio-zyna jest adenozynotrifosfatazą, enzymem rozkładającym ATP na ADP i resztę fosforanową (Py). Miozyna zamienia więc energię chemiczną ATP w energię mechaniczną, uruchamiającą mechanizm ślizgowy filamentów.