Biologia

Niełupki

Niełupki są podobne do ziarniaków, gdyż są pojedyncze i suche, nie otwierają się po dojrzeniu i zawierają jedno nasienie. Łupina nasienna niełupki nie zrasta się jednak z owocnią. Pojedyncze nasienie jest połączone z owocnią tylko w jednym punkcie, co pozwala łatwo oddzielić je od niełupki. Niełupką jest np. owoc słonecznika. Można odłączyć owocnię i odsłonić nasienie znajdujące się wewnątrz. Orzechy są suchymi owocami pojedynczymi, które mają owocnię zbudowaną z komórek kamiennych i nie otwierają się po dojrzeniu. W odróżnieniu od niełupek, są duże i często rozwijają się ze słupków złożonych. Orzechami są np. kasztany jadalne, żołędzie i orzechy laskowe. Wiele z tak zwanych orzechów jest jednak nasionami, a nie orzechami. Owoce zbiorowe są drugim głównym typem owoców. Wykształcają się z pojedynczego kwiatu, który zawiera kilka lub wiele oddzielnych słupków. Po zapłodnieniu każda zalążnia z każdego oddzielnego słupka powiększa się. W tym czasie zalążnie mogą połączyć się w jeden owoc. Maliny, jeżyny i owoce magnolii są owocami zbiorowymi. Trzecim typem jest owocostan, utworzony z zalążni wielu kwiatów, które rosną w bliskim sąsiedztwie na wspólnej szypule. Zalążnie poszczególnych kwiatów łączą się, rozwijając i powiększając się po zapłodnieniu. Owocostanami są np. ananasy, figi i owoce morwy. Owoce szupinkowe stanowią czwarty typ owoców. Różnią się od pozostałych tym, że w budowie owocu, prócz tkanki owocni, biorą udział jeszcze inne tkanki rośliny. Na przykład jadalną częścią truskawki jest powiększone mięsiste dno kwiatowe. Jabłka i gruszki są także owocami szupinkowymi; zewnętrzna ich część jest powiększoną rurką kwiatową, złożoną z tkanki dna kwiatowego oraz części kielicha, który otacza zalążnie.