Biologia

Nabłonek

Nabłonek pokrywający ciało zwierząt, oprócz ochrony tkanek wewnętrznych, może być wyspecjalizowany również w wymianie gazowej, wydalaniu zbędnych produktów, regulacji temperatury oraz wydzielaniu np. trucizn i śluzu. U większości zwierząt funkcję ochronną pełni również szkielet. Niezależnie od tego, czy jest układem elementów wypełnionych płynami ustrojowymi, muszlą czy układem kostnym, stanowi podporę ciała i chroni narządy wewnętrzne. U kręgowców gromadzi także wapń, więc jest ważny w utrzymywaniu właściwego poziomu tego pierwiastka we krwi. Szkielet i układ mięśniowy umożliwiają ruch, który następuje dzięki tkance mięśniowej, wyspecjalizowanej w skurczach. Większość zwierząt jest zdolna do przemieszczania się, tylko nieliczne są stale przyczepione do podłoża i penetrują otoczenie czułkami. Niemal wszystkim zwierzętom szybki, skuteczny i adekwatny do sytuacji ruch jest niezbędny m.in. do poszukiwania pożywienia i ucieczki przed drapieżcami. Może on być różny: zwierzęta mogą pełzać, chodzić, biegać, skakać, pływać i latać. Mięśnie odpowiedzialne za ruch są przyczepione do szkieletu i poruszają jego sztywnymi elementami. U większości kręgowców kości stanowią dźwignie przenoszące siły konieczne do poruszania częściami ciała. Mięśnie są odpowiedzialne za przemieszczanie się i procesy fizjologiczne zwierząt, więc są konieczne do utrzymania homeostazy organizmu. Wiele zwierząt ma w ciele płyny tłoczone przez serce i rozprowadzane naczyniami, w których utrzymuje się stałe ciśnienie dzięki naciskowi mięśni ich ścian. Większość zwierząt ma układ pokarmowy, w którym pokarm przesuwa się dzięki ruchom perystaltycznym.