Biologia

Fanerofity

Są to rośliny jawnopączkowe. Owe pączki znajdują się na pędach nadziemnych, około dwadzieścia pięć centymetrów nad ziemią i za ich pomocą rośliny te się odnawiają po trudnej porze roku. W przypadku klimatu umiarkowanego do fanerofitów zaliczyć należy wszystkie drzewa i krzewy, niezależnie od tego, czy zrzucają one liście na zimę, czy też nie. Z kolei klimat tropikalny sprawia, że do tej kategorii należy zaliczyć rośliny zielne, które mają wzniesione pędy, jak większość sukulentów, lian czy epifitów. Wśród nich wyróżnia się też dwie grupy, a mianowicie: megafanerofity, czyli wysokie roślin, a także nanofanerofity, czyli niskie rośliny z tego gatunku. Czasami wyróżnia się też grupy pośrednie, a więc mezofenofity i mikrofenofity.