Biologia

Życie w późnej kredzie

Pod koniec okresu kredowego około 70 milionów lat temu zbliżał się koniec ery dinozaurów, chociaż żyło wtedy jeszcze wiele różnych gatunków tych zwierząt. Z trzech rodzin, które istniały 200 milionów lat temu powstało ich szesnaście. Zmieniły się również rośliny i zwierzęta, wśród których żyły dinozaury. Pterozaury (gady latające) musiały teraz dzielić swoją przestrzeń życiową z ptakami. Paprocie, sagowce i drzewa iglaste zostały wyparte przez drzewa okrytonasienne (kwitnące i owocujące), zaś ziemię pokryły niskie rośliny (zioła).

Na szczególną uwagę rzeczywistości tamtego czasu zasługuje kilka ciekawostek:

  • Krokodyle istniały już przed dinozaurami. Znaleziony w Teksasie deinozuch miał czaszkę o długości prawie 2 metrów, a długość całego ciała mogła przekroczyć 12 m.
  • Do pierwszych ptaków można prawdopodobnie zaliczyć mewy, kaczki i brodźce. Uzębiony ptak ichthyornis miał wielkość i sposób życia zbliżony do dzisiejszych mew.
  • Jedną z najpóźniej powstałych grup dinozaurów były hadrozaury, czyli dinozaury kaczodziobe. Kształt ich ciała pozwala sądzić, że musiały często brodzić w stojących wodach i bagnach, albo pasły się na łąkach pokrytych niskimi roślinami zielnymi.