Biologia, Minerały

Skamieniałe ślady

Nie tylko kości mogą stać się skamielinami. Innym dokładnym świadectwem istnienia dinozaurów są skamieniałe ślady ich stóp lub ślady wleczenia ogona. Znaleziono wiele takich tropów, które w sposób oczywisty pochodzą od dinozaurów, a powstały za pewne wtedy, gdy zwierzęta przechodziły do wodopoju przez mokry piasek lub muł. Słońce wysuszyło następnie ten muł, a ślady stwardniały, Późnej na tych śladach odkładało się błoto, a pod nm powstawały skamieniałości śladów. Znaleziono je w wielu miejscach, na przykład w Niemczech północnych koło Narkhausen, w południowo – wschodniej Anglii, w zachodniej Kanadzie, w Nowej Anglii i w Teksasie w Stanach Zjednoczonych, a także – w Australii i Brazylii. Początkowo ludzie wierzyli, że są to ślady olbrzymów lub bogów. Dopiero, gdy dowiedziano się, że niegdyś istniały dinozaury, można było wyjaśnić czyje to ślady. Z takich śladów dinozaurów odczytuje się wiele interesujących wniosków. Eksperci mogą stwierdzić: czy zwierze, które je zostawiło, poruszało się na dwu, czy na czterech kończynach, jaką długość miały te kończyny, czy zwierze szło powoli, czy biegło szybko.