Biologia, Minerały

Ziemia się zmienia

Od samego początku dziejów Ziemi kontynenty przemieszczały się względem siebie. To się do siebie zbliżały, to od siebie dryfowały. Równocześnie zmieniało się na Ziemi życie roślinne i zwierzęce.

Od czasu powstania Ziemi, około 4,5 miliarda lat temu, zachodziły na niej stałe, powolnie przebiegające zmiany. Codzienne wahania pogody przynoszą ze sobą wiatry, deszcz  śnieg, które zmywają ziemię z gór i przenoszą ją w doliny. Ziemia pod naszymi stopami też się stale porusza, chociaż odbywa się to tak powoli, że jest niezauważalne. Powierzchnia Ziemi składa się z wielu masywów zwanych „płytami” o wielkości wiele setek tysięcy kilometrów kwadratowych. Jest to podobne do elementów olbrzymiej układanki. Płyty te przesuwają się co roku tylko o co parę centymetrów. Na dnie morskim, z głębi Ziemi podnosi się stopiona skała, wciska się między dwie płyty, rozpycha je i układa się na ich brzegach. Równocześnie w innych miejscach skorupy ziemskiej brzegi płyt odłamują się lub są spychane jedne na drugie. Podczas pękania płyt następują wybuchy wulkanów. Tarcie napierających na siebie płyt powoduje trzęsienie ziemi. Na tej, wciąż zmieniającej się Ziemi przed około 205 milionami lat pojawiły się dinozaury.