Biologia, Minerały

Etapy rozwoju życia na Ziemi

Etapy rozwoju życia na Ziemi można zakwalifikować i pogrupować w kilka zasadniczych:

  1. Karbon miał miejsce przed 300 milionami lat, w bagnistych lasach złożonych z olbrzymich paprotników żyły rozliczne gatunki płazów. W miejscu dzisiejszych sześciu lub siedmiu kontynentów istniały tylko 3 duże masywy lądów.
  2. Trias, rozpoczął się przed 225 a zakończył się przed 193 milionami lat. Pojawiły się pierwsze dinozaury. Gady istniały już od ponad 100 milionów lat. Masywy lądów zlały się w jeden superkontynent zwany Pangea.
  3. Jura, czyli okres, który zaczął się przed 193 a zakończył przed 136 milionami lat. Dinozaury żyły wtedy prawie we wszystkich postaciach i rozmiarach. Większość lądów pokryta była bujną roślinnością. Czas, gdy superkontynent rozpadł się na dwie części.
  4. Kreda. Okres ten zaczął się przed 136, a zakończył przed 65 milionami lat. Rozwój dinozaurów osiągnął szczyt, gdyż żyło wtedy na całym świecie kilkaset gatunków tych zwierząt. Okres, w którym powstały zalążki przyszłych kontynentów.
  5. Era kenozoiczna, miała miejsce już po wyginięciu dinozaurów, a na czoło wysunęły się ssaki. Przed 65 milionami lat rozpoczęła się „era ssaków”.
  6. Dziś, czasy dominacji jednego ssaka. Ma miejsce „era człowieka”.