Biologia

Stawonogi

Powszechnie uważa się, że stawonogi osiągnęły największy sukces ewolucyjny wśród zwierząt. Dotychczas opisano ponad l milion gatunków należących do tego typu; szacuje się, że na odkrycie czeka drugie tyle. Stawonogi stanowią ponad 80% wszystkich gatunków zwierząt! Cechują się większym bogactwem form i różnorodnością środowisk życia niż inne typy. Do sukcesu ewolucyjnego tych zwierząt przyczyniły się następujące adaptacje: Ciało stawonogów, podobnie jak pierścienic, jest segmentowane. Z ewolucyjnego punktu widzenia segmentacja ma bardzo duże znaczenie, gdyż stwarza możliwość specjalizacji poszczególnych odcinków ciała. U stawonogów grupy segmentów są pod względem kształtu, umięśnienia i obecności rozmaicie wykształconych odnóży wyspecjalizowane do pełnienia różnych funkcji. Twardy szkielet zewnętrzny, zbudowany z wielocukru chityny i białek, pokrywa całe ciało wraz z odnóżami. Szkielet zewnętrzny działa jak pancerz chroniący przed drapieżcami i utratą wody z organizmu. Podtrzymuje on też leżące niżej tkanki miękkie. Stawonogi mogą się sprawnie poruszać, gdyż do wewnętrznej powierzchni szkieletu przyczepione są odrębne grupy mięśni, które obsługują poszczególne odnóża.