Biologia

Środowisko życia zwierząt

Zwierzęta – tak samo jak ludzie – żyją w określonym środowisku. Na kuli ziemskiej można je spotkać wszędzie: na lądzie, w morzu, w rozmaitych warunkach klimatycznych i geograficznych. Większość gatunków zwierząt żyje w tych samych częściach świata od tysiącleci. Stopniowo dostosowały one tryb swojego życia do określonego otoczenia. Otoczenie to nazywamy środowiskiem lub warunkami naturalnymi życia danego zwierzęcia.

Warunki naturalne są bardzo zróżnicowane i dlatego odpowiadają tylko określonym zwierzętom. I tak na przykład niektóre ryby mogą żyć tylko w wodach słodkich. Przeniesione do słonej wody morskiej giną. Natomiast ryby morskie, takie jak makrela, nie zniosłyby warunków słodkowodnych. Pingwiny zginęły by na pustyni, a skorpiony w wodach podbiegunowych. Można wprawdzie w europejskich i amerykańskich zwierzyńcach spotkać lwy i inne zwierzęta, które czują się dobrze z dala od afrykańskiej sawanny, ich pierwotnej ojczyzny. Ale jednak wiele zwierząt można utrzymać przy życiu poza ich naturalnym środowiskiem wyłącznie w warunkach ogrodu zoologicznego lub akwarium. Obserwowanie zwierząt w niewoli może być interesujące, jednak kiedy się pragnie poznać je naprawdę, trzeba wziąć pod uwagę ich życie w warunkach naturalnych.