Biologia, Minerały

Dinozaury a ssaki

Dzisiaj już nie ma żadnych dinozaurów. Ale czy nie przetrwały one w jakiejkolwiek innej postaci? Czy są dzisiaj zwierzęta, które byłyby pra-pra-pra wnukami dinozaura? Spośród pięciu wielkich grup kręgowców (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki) trzeba wyeliminować zarówno ryby jak i płazy, gdyż istniały już znacznie wcześniej od dinozaurów. Nie mogą więc być ich potomkami. Pozostają więc gady, ptaki i ssaki. Z dotychczasowych wykopalisk wynika, że najbliższymi, żyjącymi dzisiaj krewniakami dinozaurów, są krokodyle i ptaki.

Przy studiowaniu historii ewolucji i więzów pokrewieństwa pomiędzy zwierzętami trzeba brać pod uwagę wszystkie cechy, a nie tylko wygląd zewnętrzny zwierząt. I tak na przykład pancerniki są z wyglądu bardzo podobne do dinozaurów, nie mogą jednak być z nimi spokrewnione, ponieważ są ssakami, których matki karmią swoje młode mlekiem.

Przed 100 milionami lat panowały na Ziemi dinozaury tak samo, jak dzisiaj panują ssaki. Niektóre ssaki, np. słonie lub nosorożce mają ciosy lub rogi podobne do rogów dinozaurów. Jest jednak szereg argumentów przemawiających przeciw temu, że ssaki pochodzą od dinozaurów. Ssaki są stałocieplne, owłosione i żyworodne, a młode karmią mlekiem matki. Dinozaury należące do gadów były raczej zmiennocieplne i miały skórę pokrytą łuskami.