Biologia

Skażone powietrze

Powietrze, którym oddychamy, jest często skażone wieloma substancjami, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Zanieczyszczenia powietrza obejmują gazy, ciecze lub ciała state występujące w atmosferze w stężeniu wystarczająco wysokim, aby szkodzić ludziom i innym organizmom oraz materii nieożywionej. Mimo że zanieczyszczenia powietrza mogą pochodzić z naturalnych źródeł, np. z pożarów wywołanych uderzeniami pioruna lub z erupcji wulkanicznych, główną ich przyczyną jest działalność człowieka, przede wszystkim motoryzacja i przemysł. Wszystkie części rośliny mogą ulec uszkodzeniu na skutek skażenia powietrza, ale szczególnie wrażliwe są liście ze względu na swoją budowę i funkcje. Cienka blaszka liściowa ma dużą powierzchnię kontaktu z otaczającym powietrzem. Tysiące porów szparkowych w skórce, umożliwiających wymianę gazów z atmosferą, pozwala zanieczyszczeniom wnikać do wnętrza liścia. Tak jak płuca człowieka i innych lądowych kręgowców, tak samo liście roślin są pierwszym organem stykającym się ze skażonym powietrzem. Na stan zdrowia drzew wpływa niekorzystnie wiele czynników oddziałujących na siebie jednocześnie: zanieczyszczenia powietrza, pojawy owadów oraz warunki pogodowe, takie jak susza i mroźne zimy. Przyczyny wymierania lasów mogą być odmienne dla różnych gatunków drzew i na różnych obszarach. Wymieranie lasów wynika prawdopodobnie z jednoczesnego działania wielu czynników stresowych. Gdy jeden lub kilka z nich osłabi drzewo, to zadziałanie dodatkowego czynnika może doprowadzić do śmierci rośliny.