Biologia

Rozwój embrionalny

Rośliny kwiatowe otaczają substancjami odżywczymi zarodek zawarty w nasieniu, które po zapłodnieniu rozwija się z zalążka. Składniki pokarmowe z nasienia nie tylko służą kiełkującemu zarodkowi rośliny, ale także stanowią pokarm zwierząt, w tym człowieka. Rozwój zarodka i endospermy następujący po zapłodnieniu przebiega dzięki stałemu dopływowi substancji odżywczych od rośliny rodzicielskiej do rozwijającego się nasienia. Zapłodniona komórka jajowa dzieli się, tworząc wielokomórkowy zarodek, którego rozwój może przebiegać na kilka sposobów. Opiszemy rozwój zarodkowy roślin na przykładzie dwuliściennych, ale jego wczesne stadia u jednoliściennych są podobne. Dwie komórki, które powstają w wyniku pierwszego podziału zapłodnionej komórki jajowej, decydują o polaryzacji albo inaczej ukierunkowaniu struktur w zarodku. Duża komórka bazalna z reguły rozwija się w wieszadełko, embrionalną tkankę, która zakotwicza rozwijający się zarodek i pomaga mu czerpać substancje odżywcze z endospermy. Komórka apikalna rozwija się we właściwy zarodek. Uczeni badają ostatnio molekularne różnice między komórkami apikalna i bazalna, aby poznać początkowe molekularne sygnały decydujące o polaryzacji zarodka.