Biologia

Rozsiewanie nasion

Wiatr, zwierzęta, woda i pękanie owoców rozsiewają nasiona i owoce różnych roślin okrytozalążkowych. Wydajne sposoby rozsiewania nasion dają roślinom możliwość rozszerzania zasięgu geograficznego. W niektórych przypadkach faktycznym środkiem rozsiewania jest samo nasienie, podczas gdy u takiej rośliny jak solanka kolczysta cała roślina jest pośrednikiem w rozsiewaniu, ponieważ wiatr niesie po ziemi oderwane rośliny, które rozrzucają nasiona, uderzając o nierówności gleby. Okazy solanki kolczystej są lekkie i czasem wiatr niesie je kilometrami. Wiatr jest odpowiedzialny za rozsiewanie wielu roślin. Na przykład klony mają oskrzydlone owoce przystosowane do rozsiewania przez wiatr. Lekkie, pierzaste pióropusze umożliwiają innym nasionom lub owocom lot na wietrze, często na znaczne odległości. Tego typu przystosowania mają zarówno owoce mniszka, jak i nasiona trojeści namnażających się przez tworzenie kłączy należą m.in. kosaćce, bambusy, imbir i wiele traw. Niektóre kłącza wykształcają na końcach bulwy, które są częścią spichrzową podziemnej łodygi. Kiedy połączenie między bulwą a rośliną macierzystą zostanie przerwane, np. z powodu śmierci rośliny, z bulwy rozwija się nowa roślina. Roślinami, które wykształcają bulwy, są m.in. kaladium i ziemniak. „Oczka” na bulwach ziemniaków są pąkami kątowymi, które dowodzą, że bulwa jest podziemną łodygą, a nie korzeniem spichrzowym, takim jak u batatów czy marchwi.