Biologia, Minerały

Od pierwszego kręgosłupa do jaszczurek

W rozwoju ewolucyjnym ukształtowanie się kręgosłupa stanowiło wielki postęp, gdyż wewnętrzny szkielet osiowy umożliwiał zwierzętom sprawniejsze poruszanie się. Pierwszymi kręgowcami, przed 500 milionami lat, były bezszczękowce pancerne. Miały one dobry wzrok i chroniły je płyty kostne.

W  ślad za wymienionymi, nadeszły czasy ryb, które zaczęły wychodzić na ląd. Pewna grupa ryb miała mocne płetwy, osadzone na umięśnionych trzonach, za pomocą których mogły się poruszać jak na nogach. Miały płuca, mogły więc oddychać też poza środowiskiem wodnym. Przed około 370 milionami lat pierwsze z nich wypełzły na ląd.

Wówczas to również pojawiły się pierwsze rośliny lądowe. Jak wiadomo, najwcześniejsze rośliny żyły w  wodzie. W ciągu milionów lat rozwinęły one woskowatą osłonę, chroniącą je przed wysychaniem, a ponadto mocną łodygę; to wszystko umożliwiło im życie na lądzie. Cooksonia to jedna z wczesnych roślin lądowych, nie miała liści, kwiatów ani korzeni i osiągała wysokość zaledwie kilku centymetrów.

Wreszcie pojawiły się pierwsze płazy, czyli zwierzęta, które mogą żyć zarówno na lądzie, jak i wodzie. Pierwsze z nich ukształtowały się z ryb przed ok. 370 milionami lat. Początkowo miały one jeszcze rybi kształt, później przybrały pokrój jaszczurek. Dla złożenia jaj musiały one powracać do wody.