Biologia, Minerały

Od płazów po dinozaury

Przed mniej więcej 280 milionami lat gady były liczniejsze niż płazy. Jedną z pierwszych, ważniejszych grup, były „gady ssakokształtne”. Naukowcy uważają, że z nich właśnie rozwinęły się ssaki.

Pierwsze owady, podobnie jak rośliny, pojawiły się na lądzie na długo przed płazami. Tym ostatnim służyły one jako pokarm. Przed 300 milionami lat istniały karaczany i olbrzymie ważki, których rozpiętość skrzydeł sięgała do 60 cm.

Tymczasem przed około 200 milionami lat istniało już wiele różnych gatunków gadów. Bardzo rozpowszechnione były rynchozaury. Miały one wielkość owcy i małe dłutowate zęby, nadające się do rozdrabniania roślin.

Inną wówczas wczesną grupą gadów były tekodonty, które rozwinęły się przed więcej niż 220 milionami lat. Najpierw były one podobne do krokodyli, wkrótce jednak zaczęły biegać na dwu kończynach. Z nich wywodzą się przypuszczalnie przodkowie dinozaurów.

W tym momencie, i przy okazji, można pokusić się tylko o krótką wzmiankę, niejako post scriptum, na temat nie tyle kierunku ewolucyjnego, co jego genezy, bowiem nowe doniesienia naukowe pokazują, a często interesują też głodnych wiedzy o samych początkach życia, że kody genetyczne predestynujące mogą mieć swój początek gdzieś w dalekiej przestrzeni kosmicznej, bowiem odnaleziono stosunkowo niedawno dowody na istnienie białek w skamielinach szczątków zbadanych meteorytów.