Biologia

Pierścienice

Zwierzęta należące do typu pierścienic mają symetrię dwuboczną oraz cylindryczne ciało, które może się składać z ponad 100 segmentów. Typ ten liczy ok. 15 000 gatunków zaliczanych do 3 gromad: wieloszczetów, skąposzczetów i pijawek. Nazwa „pierścienice” pochodzi od licznych pierścieni, z których składa się ciało tych zwierząt. Zarówno ściana ciała, jak i większość narządów wewnętrznych pierścienic wykazuje budowę segmentowaną. Niektóre organy, np. przewód pokarmowy i pnie nerwowe, biegną przez całe ciało zwierzęcia; inne, np. narządy wydalnicze, powtarzają się w każdym pierścieniu. Segmenty wieloszczetów i skąposzczetów są oddzielone od siebie przegrodami. Wykształcenie się segmentacji było dla pierścienic bardzo korzystne, gdyż każdy z segmentów ma własną celomę i muskulaturę (mięśnie podłużne i okrężne). Taka budowa pozwala na wydłużanie jednej części ciała przy równoczesnym skracaniu innej. Płyn celomatyczny zawarty w każdym segmencie pełni funkcję szkieletu hydrostatycznego. U wieloszczetów i skąposzczetów po bokach każdego segmentu znajdują się pęki szczecin, które zapewniają zwierzęciu przyczepność do podłoża w trakcie ruchu.