Biologia

Owady

Owady to stawonogi mające sześć par członowanych odnóży i oddychające tchawkami. Ich ciało składa się z trzech części: głowy, tułowia i odwłoka. Na tułowiu dorosłych osobników znajdują się 3 pary jednogałęziowych odnóży krocznych oraz jedna lub dwie pary skrzydeł. Skrzydła występują u przedstawicieli większości rzędów owadów. Głowa wyposażona jest w jedną parę czułków oraz oczy proste i złożone. Narządy gębowe owadów mają skomplikowaną budowę; w ich skład wchodzą żuwaczki i dwie pary szczęk. Narządy gębowe mogą być przystosowane do wkłu-wania się w tkanki, żucia lub ssania. Do sukcesu ewolucyjnego owadów w dużym stopniu przyczyniła się obecność systemu tchawkowego. W ścianie ciała znajdują się małe otwory zwane przetchlinkami, którymi powietrze wnika do rurek tchawkowych, docierających bezpośrednio do narządów wewnętrznych. Taki sposób roznoszenia tlenu jest bardzo skuteczny i -mimo obecności otwartego układu krążenia – pozwala owadom utrzymywać wysoki poziom metabolizmu konieczny do latania. W wydalaniu biorą udział cewki Malpighiego, które odbierają produkty metabolizmu z hemolimfy, zagęszczają je i kierują do jelita. Cewki Malpighiego, występujące tylko u stawonogów lądowych, pełnią też ważną funkcję regulowania zawartości wody w organizmie.