Biologia, Minerały

Minerały jako biologia życia struktur

Energia to przede wszystkim miara, polegająca na określonej zdolności układu fizycznego (materii), zdolności mianowicie do wykonania pracy lub do powodowania przepływu ciepła. Posiadając energię ciało jest w stanie dokonywać więc zmian na tle swojej ściśle fizycznej bezwładności, energia jest zatem miarą wprawiającą materię w ruch, który może zostać, jak wiadomo, spożytkowany i obliczony, wchodząc w oddziaływania z innymi obszarami rzeczywistości i dokonując w ten sposób przemiany energii oraz materii.

Energia w odniesieniu do zjawisk biologicznych, pochodzi w prostej linii z przemiany materii. Organizm spożywa źródło energii, wchodząc niebawem, pod wpływem dokonujących się procesów organicznych, w posiadanie określonej ilości energii. Tymczasem jest to wymiar mikro zagadnień fizycznych, bowiem analogiczna sytuacja ma miejsce w wymiarze makro struktur, którymi zajmują się nauki ekonomiczne, polityczne i społeczne. By przybliżyć proces „stawania się”, jak określano dawno procesy energetyczne w filozofii europejskiej, wystarczy przybliżyć fakty strukturalne związane z pozyskiwaniem energii z paliw kopalnych oraz związane z nimi reperkusje.