Minerały

Minerały jako surowce

Surowiec, jak powszechnie wiadomo, jest materiałem, natomiast jako minerał surowiec sam w sobie nie przedstawia jeszcze wartości generujących energie, bowiem potrzebuje dalszej przeróbki. Surowce dzielą się i podlegają klasyfikacjom jako produkty, czy to przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa, czy powstając w efekcie przerobu odpadów.

Szczególnym rodzajem surowców, o których mowa, to surowce energetyczne, a ściślej paliwa kopalne, wśród których wyróżnić należy, z uwagi na ich przydatność cywilizacyjną historyczną 1. Węgiel kamienny oraz brunatny, 2. Torf, 3. Ropa naftowa, 4. Gaz ziemny, 5. Drewno, 6. Uran.
Wśród surowców na szczególną uwagę zasługują surowce nieodnawialne, mianowicie nazywa tak te wszystkie surowce, których naturalne procesy bądź to nie są w stanie odnowić w ogóle, bądź ich odnowienie wymaga dziesiątek tysięcy lat procesów geologicznych, a mowa tu ściślej o takich surowcach jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny, czy też wspomniane rudy uranu. Mówimy o tym właśnie, ponieważ największym problemem światowej gospodarki jest wyczerpywanie się surowców. Pokłady najistotniejszych surowców szacuje się w wymiarze globalnym na jeszcze kilkadziesiąt lat, stąd starania, by oprzeć gospodarki światowe transformując je do czerpania energii ze źródeł w pełni naturalnych – odnawialnych.