Biologia

Merysystemy

Wzrost roślin obejmuje trzy różne procesy: podział, elongację oraz różnicowanie się komórek. Podział komórkowy jest zasadniczą częścią wzrostu rośliny; prowadzi do zwiększania liczby komórek. Nowe komórki wydłużają się w miarę powiększania się cytoplazmy i wypełniania wakuoli wodą, która wywiera ciśnienie na ścianę komórkową i pobudza ją do rozrastania się. W komórkach korzenia cebuli wakuola powiększa się podczas elongacji 30-150 razy. Komórki roślinne różnicują się w różne rodzaje komórek, opisane powyżej. Tworzą one ciało dojrzalej rośliny i pełnią różne funkcje. Mimo że różnicowanie nie przyczynia się do zwiększenia rozmiarów, jest ważnym przejawem wzrostu i rozwoju, gdyż jest podstawą formowania się tkanek. Jedną z różnic między roślinami i zwierzętami jest lokalizacja wzrostu. U zwierząt rosną wszystkie części ciała, chociaż nie zawsze w tych samych proporcjach. U roślin podczas wzrostu komórki dzielą się tylko w określonych strefach, zwanych merystemami. Są one zbudowane z komórek, których główną funkcją jest tworzenie nowych komórek w wyniku podziałów mitotycznych. Komórki merystematyczne nie różnicują się, zachowują natomiast zdolność do podziału mitotycznego, którą traci wiele komórek zróżnicowanych. Stała aktywność mitotyczna merystemów powoduje, że rośliny – w przeciwieństwie do większości zwierząt – mogą rosnąć przez całe życie.