Biologia

Łyko

Floem rozprowadza w roślinie substancje pokarmowe, to jest: węglowodany wytworzone w wyniku fotosyntezy, oraz pełni funkcję wzmacniającą. U roślin okrytozalążkowych łyko jest tkanką złożoną, zbudowaną z czterech rodzajów komórek: członów rurek sitowych, komórek towarzyszących, włókien i komórek miękiszowych łyka. Włókna u roślin zielnych są często silnie rozwinięte, stanowiąc dodatkowe wzmocnienie rośliny. Substancje pokarmowe są przewodzone jako roztwór, tzn. rozpuszczone w wodzie, przez człony rurek sitowych, które należą do najbardziej wyspecjalizowanych komórek. Człony rurek sitowych są połączone szeregowo, tworząc długie rurki sitowe. Końcowe ściany komórkowe, nazywane płytkami sitowymi, mają zespoły otworów, przez które przenikają pasma cytoplazmy od jednego członu rurki do następnego. Dojrzałe człony rurek sitowych są żywe, ale wiele organelli, w tym jądro komórkowe, wakuola, mitochondria i rybosomy, w toku dojrzewania członów ulega rozpadowi lub zanikowi. Człony rurek sitowych należą do nielicznych komórek eukariotycznych, które mogą funkcjonować bez jądra komórkowego. Komórki te żyją zazwyczaj krócej niż rok. Są jednak godne uwagi wyjątki; niektóre palmy mają człony rurek sitowych, które żyją w przybliżeniu 100 lat! Do każdego członu rurki sitowej przylega komórka towarzysząca, która wspomaga jego funkcjonowanie. Komórka towarzysząca jest żywą komórką z jądrem komórkowym. Uważa się, że jądro kieruje działalnością zarówno komórki towarzyszącej, jak i członu rurki sitowej.