Biologia

Kajman i motyl

Kajman i motyl różnią się nie tylko rozmiarami ciała, ale także kształtem i trybem życia. W organizmach wielokomórkowych komórki specjalizują się w pełnieniu określonych funkcji. Takie grupy podobnych komórek ściśle współdziałających w pełnieniu określonej funkcji nazywamy tkankami. Współdziałające tkanki tworzą narządy, np. serce czy żołądek. Grupy tkanek i narządów tworzą układy, budujące złożone organizmy. W dużych organizmach zwierzęcych tkanki, narządy i układy są złożone z miliardów zorganizowanych komórek. Właściwy przebieg funkcji życiowych organizmu zapewnia współpraca komórek, tkanek i narządów. Utrzymywanie względnie stałych warunków środowiska wewnętrznego organizmu określa się mianem homeostazy, a mechanizmami homeostatyczny-mi nazywamy procesy, które umożliwiają wypełnienie tego zadania. Temperaturę ciała ssaków reguluje np. współdziałanie układów nerwowego, wydzielania wewnętrznego i krwionośnego. Następnie przedstawimy poszczególne układy oraz ważne pojęcie homeostazy – na przykładzie regulacji temperatury ciała. Ponadto wyjaśnimy, w jaki sposób przebiegają główne procesy życiowe i jak współdziałają poszczególne układy w celu utrzymania homeostazy w całym organizmie.