Biologia

Hygrofity

Są to po prostu rośliny bagienne. Znajdują się one w środowiskach lądowo-bagiennych, gdzie występuje wysoki poziom wilgotności. Są one wręcz wrażliwe na ewentualny niedobór wody. Posiadają one duże liście z cienką warstwą kutykuli i aparatami szparkowymi po obu stronach blaszki. System korzeniowy jest u nich słaby, a po zerwaniu szybko więdną. Wśród przykładów należy wymienić przede wszystkim szczawika błotnego oraz knieć błotną. Znaleźć je można na wszelkiego typu bagniskach, moczarach, gdzie cenią sobie również miejsca względnie zacienione.