Bez kategorii

Kserofity

Są to typowe rośliny sucholubne. Kserofity są przystosowane pod względem anatomicznym, jak i fizjologicznym, do suchy miejsc, jak step, pustynia, wydmy i wszelkiego typu piaski. Potrafią one magazynować wodę, jak kaktusy. Dzieli się je na sukulenty, a więc tak zwane rośliny gruboszowate (łodygowe, liściowe i korzeniowe) oraz suchorośla (sklerofity i suchorosty). Przykładami roślin tego typu są: kaktusowate, rozchodnik ościsty, żarnowiec miotlasty i jałowiec pospolity. Na terenie naszego kraju spotkać można je tylko i wyłącznie na wydmach i na terenie krajowych pustyń.