Biologia

Drewno

Ksylem przewodzi wodę i rozpuszczone substancje mineralne od korzeni do łodygi i liści; pełni też funkcję wzmacniającą. U roślin okrytozalążkowych drewno jest tkanką złożoną, zbudowaną z czterech różnych rodzajów komórek: tracheid, członów naczyń, komórek miękiszowych i włókien. Tracheidy i człony naczyń przewodzą wodę i rozpuszczone substancje mineralne. Oprócz tych komórek drewno zawiera także komórki miękiszowe, zwane miękiszem drzewnym, pełniące funkcje magazynujące, oraz włókna o funkcji wzmacniającej. Cewki i człony naczyń są wyspecjalizowane w funkcji przewodzenia. W stadium dojrzałym oba rodzaje elementów są martwe i w związku z tym puste; pozostają tylko ich ściany komórkowe. Cewki – główny element przewodzący wodę u roślin nagozalążkowych i zarodnikowych – są wydłużonymi, zwężonymi na końcach komórkami rozmieszczonymi w pasmach lub dużych grupach. Woda jest transportowana w górę, od korzenia do łodygi, przechodząc z jednej cewki do następnej przez jamki – miejsca w ścianie komórkowej cewek, gdzie nie wytworzyła się wtórna ściana komórkowa. Rośliny okrytozalążkowe, oprócz stosunkowo nielicznych cewek, mają bardzo sprawnie przewodzące wodę komórki nazywane członami naczyń. Ich średnica jest zazwyczaj większa od średnicy cewek. Człony naczyń są puste, ale w odróżnieniu od cewek ich ściany końcowe mają otwory nazywane perforacjami, lub są całkowicie rozpuszczone. Człony naczyń są połączone końcami w długie rurki; woda jest transportowana bezpośrednio z jednego członu do kolejnego.