Minerały

Wykorzystanie lasera

Laser umożliwia mierzenie wielokilometrowej odległości z milimetrową dokładnością. Pracownicy Politechniki Warszawskiej zbudowali laserowe urządzenie pozwalające na zmierzenie wysokości, na jakiej znajduje się sztuczny satelita na orbicie o wysokości 2000 kilometrów z dokładnością 8… mm. Laser umożliwia też stały pomiar zmiennej odległości Księżyca. Promień laserowy wykorzystano jako wiązkę sygnałów zdolnych przenosić jednocześnie tysiące rozmów telefonicznych, wiele naraz programów radiowych i telewizyjnych, stosowany jest w łączności i nawigacji lotniczej. W 1980 roku, po raz pierwszy w historii kryminalistyki, obrabowano bank przy użyciu lasera. Laserowym promieniem wycięto zamki sejfów londyńskiego banku na Holborn Circus, w których deponowane były najpiękniejsze i najbardziej wartościowe okazy… kamieni szlachetnych. Były one własnością handlarzy i szlifierzy diamentów z londyńskiego centrum handlowego kamieniami szlachetnymi na Hatton Garden. Jak na ironię, w tym samym czasie brytyjska telewizja wyświetlała film kryminalny „The Diamond Coup”, którego akcja rozgrywa się w izraelskim centrum handlu brylantami w Tel Awiwie. Jakby w odpowiedzi na to „laserowe” włamanie, amerykańska firma Control Laser Corporation opracowała nowy system ujawniania odcisków palców. Polega on na oświetleniu powierzchni, na której mogły być pozostawione odciski, światłem wiązki laserowej. Wywołuje to luminescencję związków organicznych produkowanych przez organizm ludzki, a w efekcie odcisk staje się widoczny świecąc słabym żółtym światłem, można go więc sfotografować.