Minerały

Węgiel kamienny

Węgiel kamienny pochodzi ze skał osadowych, rzecz jasna jego źródłem są skały pochodzenia roślinnego, które zwykle zawierają 75−97% pierwiastka węgla. Węgiel powstawał głównie w erze paleozoicznej zwanej karbonem, wywczas to poddany procesom fizycznym i chemicznym zamieniał się w swą postać ze szczątków roślinnych, które pozbawione tlenu mogły ulegać uwęgleniu.

Współcześnie jesteśmy świadkami poniekąd upadku roli energetycznej tego minerału, natomiast nie wolno zapominać, że stanowił podstawę rozwoju cywilizacyjnego współczesności. Być może nie wolno nam zapominać z tej prostej przyczyny, że obecnie producentem największym węgla kamiennego w UE jest właśnie Polska. Węgiel to w Polsce surowiec strategiczny, zaspokajający 60% potrzeb energetycznych kraju (2008). Z węgla słynie zwłaszcza Górny Śląsk czy tez województwo lubelskie. Do zasług centralnie sterowanej gospodarki PRL należało właśnie wydobycie węgla kamiennego, którego wydobycie szczytowy okres miało pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku.