Minerały

Gaz ziemny

Któż wyobraża sobie kształt światowej gospodarki bez gazu ziemnego, który przez wzgląd na swój przemożny ten wpływ zwany jest także paliwem błękitnym, który to kolor odzwierciedla dostojeństwo tego minerału. Gaz ziemny jest rodzajem paliwa kopalnego, które posiada cechy organiczne. Wydobywany współcześnie gaz ziemny przez miliony lat zbierał się w skorupie ziemskiej, a ściślej w pokładach określonych warstw geologicznych, mieszcząc się tam przestrzennie niekiedy pod bardzo wysokim ciśnieniem. Na uwagę zasługuje fakt, iż pokłady gazu ziemnego mogą występować samodzielnie, lub też towarzyszyć złożom 1. Ropy naftowej lub 2. Węgla kamiennego.

Rzecz jasna gdy mowa o gazie ziemnym, mowa o metanie, który stanowi 90% jego składu. Tym nie mniej czasem na uwagę zasługuje pozostałe 10%, gdzie można odnaleźć etan, propan, butan czy inne organiczne związki mineralne. Ciekawostka dotyczy faktu, iż gaz ziemny jest bezwonny, a jego charakterystyczny zapach jest zaledwie domieszką, która pozwala rozpoznać jego obecność.