Minerały

Opalizacja

Opalizacją to różnobarwne, plamiste zabarwienie, np. benzyny czy tłuszczu wylanego na powierzchnię wody. Opalizować znaczy mienić się barwami tęczy jak opal. Pojęcie opalizacji powstało właśnie jako efekt oglądania opali, których powierzchnia w różnych miejscach miała różnie zabarwione obszary, jakby zbiór różnobarwnych plam o różnej wielkości, czerwona obok błękitnej, zielonej lub złocistej. Każda plama barwna na powierzchni opalu ma przy tym barwę czystą, jednorodną, o ściśle określonej długości fal świetlnych. Jest bardziej zbliżona do jednej z barw tęczy niż jakakolwiek powierzchnia pokryta najlepszą nawet farbą, niż jakikolwiek inny kamień szlachetny, których barwy wynikają ze zmieszania kilku fal świetlnych o różnej długości. Barwa poszczególnych fragmentów powierzchni opalu może być różna w pełnym zakresie widma świetlnego-od jasnożółtej, przez zielonożółtą, zieloną, pomarańczową i czerwoną do niebieskiej i fioletowej, l co jest również charakterystyczne dla opali szlachetnych, barwy każdego z ziaren opalu ulegają zmianie, gdy zmieni się kąt padania światła. Prawdziwej symfonii barw opalu nie da się ani opisać, ani ukazać na najbardziej kolorowej fotografii, która rejestruje tylko jedną chwilę. Opal mieni się, jego oarwa ulega ustawicznym zmianom, w miarę jego obracania względem źródła światła.