Minerały

Diamenty w elektronice

Diamenty znalazły również zastosowanie w przemyśle elektronicznym jako półprzewodniki. Każdy interesujący się tą dziedziną współczesnej techniki wie, ze najpowszechniej stosowane półprzewodniki to krzem i german, a czasem również szare odmiany cyny. Każdy interesujący się chemią wie jednak również, ze wymienione pierwiastki chemiczne zaliczone są do jednej – IV grupy okresowego układu pierwiastków, do tej samej grupy, co węgiel, a więc i diament. Wszystkie mają nazwę półprzewodników grupy diamentu i krystalizują w regularnej strukturze. Również diament jest półprzewodnikiem, a ze względu na dużą odporność chemiczną i cieplną, równocześnie zaś wysoką cenę używany jest głównie w tych urządzeniach półprzewodnikowych, które pracują w wysokiej temperaturze-do 500°C, w tranzystorach, licznikach krystalicznych oraz tyrystorach. Od pierwszego technicznego zastosowania diamentu minęło niewiele ponad 100 lat, a już dziś wylicza się 500 profesji tego najbardziej poszukiwanego kamienia szlachetnego: od cięcia i szlifowania kamieni szlachetnych i kamienia budowlanego do cięcia, szlifowania, a nawet polerowania metali, szkła, tworzyw sztucznych i najtwardszych narzędzi z węglików spiekanych; od łożysk w najczulszych przyrządach pomiarowych do ciągadeł z niewielkimi otworami, przez które przeciąga się, kalibruje nitki z tworzyw sztucznych używane do skręcania linek spadochronów i najcieńsze druty z najtwardszych metali; od narzędzi do nacinania rysy na przecinanym szkle do narzędzi przewiercających skorupę naszej Ziemi; od wysokotemperaturowych urządzeń półprzewodnikowych do urządzeń termoparowych, mierzących znacznie wyższe temperatury.