Minerały

Diamentowy sukces

Prawdziwy sukces osiągnięto dopiero w 130 lat po dokonaniu pierwszej próby syntezy diamentów. Jako pierwsi swój sukces ogłaszają w 1955 roku amerykańscy uczeni z General Electric Company, którzy otrzymali syntetyczne diamenty o średnicy 1 mm. W kilka miesięcy później prawo do pierwszeństwa zgłaszają Szwedzi twierdząc, że pierwsze diamenty uzyskali już w dniu 15 lutego 1953 roku, a więc dwa lata wcześniej niż Amerykanie. Trudno dyskutować o pierwszeństwie, zwłaszcza że pierwsza informacja o sukcesie dotarła do nas dopiero w dwa lata po jego ogłoszeniu. W 1957 roku w gazetach w Polsce ukazała się krótka notatka: „Pięciu fizykom amerykańskim udało się wytworzyć w laboratorium diamenty z pyłu węglowego. Wprawdzie już w roku 1893 uczony francuski Moissan ochładzając roztwór węgla otrzymał pył diamentowy, ale tym razem uzyskano już kryształy, z których największy miał 1,5 milimetra długości. Aby wyprodukować te diamenty, fizycy wytworzyli w laboratorium takie warunki, jakie panują na głębokości 400 km poniżej powierzchni ziemi, a więc: ciśnienie 100 000 kg na 1 cm2 i temperaturę 2800°C. Wartość pierwszych wyprodukowanych diamentów wynosi 10 dolarów”.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *