Biologia

Zmienność roślin

W celu zachowania zmienności roślin wiele krajów tworzy roślinne banki genów w postaci materiału roślinnego stosowanego w hodowli. Gromadzi się tam nasiona roślin i tkanki roślinne tradycyjnych odmian roślin uprawnych. Międzynarodowy Instytut Zasobów Genetycznych Roślin w Rzymie jest organizacją naukową nadzorującą światowe zasoby banku genów. Na świecie istnieje ponad 100 kolekcji nasion zwanych bankami nasion. Zawierają one łącznie ponad 3 miliony próbek materiału genetycznego tysięcy różnych roślin. W USA istnieje Narodowy System Banku Genów w Fort Collins w stanie Kolorado, gdzie przechowuje się nasiona około 250 000 różnych gatunków i odmian. Większość banków nasion pomaga zachować zmienność genetyczną różnych roślin uprawnych i pokrewnych dzikich gatunków. Rolnicy z reguły zaprzestają uprawy lokalnych odmian, kiedy stają się dostępne nowsze i lepsze. Nowe odmiany mają pożądane cechy genetyczne, np. większą wydajność, ale lokalne, zarzucone odmiany także zawierają wartościowe geny. Każda lokalna odmiana ma specyficzną kombinację genów odpowiedzialną za wartość odżywczą, wielkość, kolor, zapach, odporność na choroby i zdolność przystosowania się do różnych klimatów i typów gleb.