Biologia

Rozmnażanie

Rozmnażanie płciowe i bezpłciowe są zharmonizowane z różnymi warunkami środowiska. Jak już wiemy, potomstwo powstałe w wyniku rozmnażania płciowego różni się genetycznie od rodziców, więc genotypy rodzicielskie nie mogą zachować się w potomstwie. Genetyczna zmienność potomstwa może być korzystna, zwłaszcza w niestabilnym środowisku. Jeżeli dany gatunek rośliny rozmnażającej się płciowo podlega działaniu rosnącej średniej rocznej temperatury w wyniku globalnego ocieplenia, to pewne osobniki mogą być lepiej przystosowane niż rośliny rodzicielskie i pozostałe potomne. Genetycznie zróżnicowane potomstwo powstałe w wyniku rozmnażania płciowego może także pozwolić osobnikom danego gatunku wykorzystać nowe środowisko i rozszerzyć jego zasięg. Wiemy już, że rozmnażanie bezpłciowe daje potomstwo potencjalnie identyczne genetycznie z rośliną macierzystą, tzn. zachowuje genotyp rodzicielski. Zakładając, że roślina macierzysta jest dobrze przystosowana do środowiska, genetyczne podobieństwo może być korzystne, jeżeli środowisko nie zmienia się w ciągu życia kilku pokoleń. Żadna z roślin potomnych powstała w wyniku rozmnażania bezpłciowego nie jest lepiej przystosowana niż macierzysta, ale także żadna nie jest przystosowana gorzej.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *