Biologia

Rośliny zbożowe

Są to typowe rośliny uprawne. Należą one do rodziny traw. Owoce, które one wytwarzają, posiadają nasiona o wysokiej zawartości skrobi. Przede wszystkim są one wykorzystywane w przemyśle spożywczym do celów konsumpcyjnych, ale również pastewnych i przemysłowych, jak farmaceutyka, młynarstwo, gorzelnictwo itp. Wśród nich należy przede wszystkim wymienić: jęczmień, kukurydzę, owiec, prosto, żyto, sorgo, ryż, pszenicę różnego typu, a także włośnicę. Czasami umieszcza się tutaj również grykę, kotewkę i szarłata spożywczego.