Biologia

Mezofity

Rośliny te występują w średnio bądź zmiennowilgotnych miejscach, na przykład na polach uprawnych, łąkach bądź lasach. Posiadają one dobrze rozwinięty system korzeniowy. Liście posiadają aparaty szparkowe po dolnej stronie blaszki liściowej. Dzieli się je na mezotermofity, mezoaerofity i mezotrofity w zależności od kategorii środowiska, które ma dotyczyć owa ich zmienność, a więc temperatury, powietrza czy gleby. Przykładami tego typu roślin mogą być chociażby: wyka ptasia, świetlik łąkowy, groszek łąkowy czy bodziszek cuchną