Biologia

Kryteria środowiskowe

Istnieje wiele podziałów roślin. Jednym z nich jest właśnie kryterium środowiskowe, a więc miejsce bytowania danej kategorii roślin. Wśród nich wymienić należy między innymi hydrofity, hygrofity, kserofity, halofity, tropofity, mezofity, heliofity, skiofity, bazofity, acydofity, kalcyfity, nitrofile, halofity i wiele innych. Można też po prostu podzielić rośliny na te, które lubią miejsca nasłonecznione bądź zacienione, suche bądź wilgotne, posiadające określony pierwiastek w glebie (na przykład azot bądź wapń), odporne na susze, na bagna, lubiące środowisko zasadowe lub kwaśne, wodę bardziej słodką lub słoną i wiele innych. Środowisko ich życia sprawia, że tak też dostosowuje się ich wygląd i budowa morfologiczna danych roślin, aby mogły one przetrwać i dobrze funkcjonować. Są też rośliny, tak zwane zmienne, które potrafią się dostosować do środowiska, w którym się akurat znajdą. Takie właśnie rośliny mają największą szansę przetrwania w razie jakiejś katastrofy na naszej planecie.