Biologia

Kryteria środowiskowe

Jak już sam tytuł mówi za siebie, chodzi tutaj o podział roślin ze względu na środowisko, w którym one bytują. Dzięki temu wiadomo, gdzie szukać potrzebnych roślin, a także znajdując już samą nawet roślinę, po jej budowie i właściwościach, można się dowiedzieć, z jakiego środowiska ona pochodzi. Wyróżnia się tutaj przede wszystkim: hydrofity (wodolubne), hygrofity (wilgociolubne), mezofity (ze średnim zapotrzebowaniem na wodę), tropofity (rośliny klimatu zmiennego, cykliczne), halofity (słonolubne), kserofity (sucholudne, w tym sukulenty i suchorośla), heliofity (światłolubne), skiofity (cieniolubne), kompasowe, bazofity (zasadolubne), acydofity (kwasolubne), kalcyfity (wapieniolubne), nitrofile (azotolubne), halofity (słonolubne), galmanowe i wiele innych. Dzięki temu można określić nie tylko ich budowę, środowisko życia, ale i właściwości, zastosowania, konieczne warunki do bytowania. Sprawia to, że można chronić wymierające gatunki bądź zebrać przetrwalniki i w przyszłości stworzyć im warunki do bytowania.