Biologia

Glista ludzka

Wolnożyjący w glebie nicień Caenorhabditis elegans jest ważnym organizmem modelowym w badaniach nad genetyczną regulacją rozwoju. Większość nicieni to formy wolnożyjące, ale są wśród nich również pasożyty roślin i zwierząt. Ponad 50 gatunków to pasożyty człowieka, spośród których najbardziej znane to glisty, owsiki, wiośnie, tęgoryjce. Glista ludzka jest często występującym pasożytem jelita środkowego człowieka. Jej biało zabarwione ciało ma ok. 25 cm długości. Dorosłe osobniki odżywiają się częściowo strawionym pokarmem wypełniającym jelito żywiciela. Glisty, tak jak większość pasożytów, wytwarzają wielką liczbę jaj. W ciągu jednego dnia dojrzała samica może ich złożyć ok. 200 000. Tęgoryjce przyczepiają się do nabłonka jelita i wysysają krew; mogą powodować poważne uszkodzenia tkanek oraz anemię. Owsiki są bardzo częstymi pasożytami dzieci. Ich rozpowszechnianiu sprzyja brak higieny – jaja owsików trafiają do przewodu pokarmowego dziecka w czasie jedzenia brudnymi rękami. Wiośnie pasożytują w ciele różnych ssaków, m.in. świń, szczurów i niedźwiedzi. Ludzie zakażają się włośniami, zjadając niedogotowane mięso zawierające otorbione larwy. W jelicie człowieka larwy opuszczają cysty, dojrzewają i rozmnażają się płciowo. Ich potomstwo wędruje wraz z krwią do mięśni szkieletowych, gdzie ulega otorbieniu.