Biologia

Dziwaczne głowy

Wszystkie guzy dinozaurów, grzebienie, rogi i hełmy składają się z cienkich kości; prawie wszystkie są wewnątrz wydrążone i połączone z drogami oddechowymi. Istnieje szereg przypuszczeń do czego mogły służyć. Czyżby służyły jako chrapy w czasie pływania i brodzenia w wodzie? Chyba nie, gdyż nie znaleziono w nich otworów. A może były to zbiorniki powietrza, które zaopatrywały dinozaura w czasie pływania pod wodą? Tę możliwość należałoby chyba także odrzucić, gdyż jamy te były zbyt małe, by mogły pomieścić wystarczający zapas powietrza dla tak dużego zwierzęcia. Mogły to być także rozbudowane narządy węchu lub tarcze ochronne umożliwiające przedzieranie się przez gęste poszycie. To przypuszczalnie nie daje jednak wyjaśnienia, co do rozmaitości kształtów i wielkości tych narośli. To wskazuje na rolę ozdób głowy w rozpoznawaniu się i porozumiewaniu tych dinozaurów. Możliwe, że głowy te były jaskrawo ubarwione, a poszczególne ruchy głowy znaczyły „znikaj stąd” albo „nic ci nie zrobię”. Jeszcze inne przypuszczenie dotyczy możliwości wykorzystania komór wewnątrz grzebienia do wzmocnienia drgań głosu przy nawoływaniu się dinozaurów.