Biologia, Minerały

Dinozaury jako minerały

Różne mogą być dalsze losy martwego zwierzęcia lub rośliny. Przeważnie resztki te zjadane są przez inne zwierzęta lub tez stopniowo gniją. Ale zdarza się, że trafiają do rzeki lub jeziora, a tam pokrywa je osad denny. Na pustyni mogą zostać zasypane przez naniesiony wiatrem piasek. Z czasem warstwa mułu lub piasku na tych szczątkach narasta i jest coraz grubsza, a jej ciężar wywiera na nie coraz większy nacisk. W miarę upływu czasu zarówno muł jak i piasek zamieniają się w skałę. Składniki chemiczne z pokładów mineralnych przenikają szczątki organizmów, utwardzają je i zamieniają w skałę.  W ten sposób stają się skamieniałościami.

Skamieniałości tworzą się w ciągu tysiącleci. Każde zwierzę i każda roślina może ulegać skamienieniu (fosylizacji). Miękkie części ciała, takie jak skóra, wnętrzności i mięśnie gniją zazwyczaj tak szybko, że nie mogą zmienić się w skamieniałości. Stają się nimi raczej tylko twarde części ciała zwierząt, na przykład skorupy, kości, zęby; ale i one ulegają często złamaniu lub zgnieceniu. Twarde części roślin, jak nasiona i pyłek kwiatowy, tez mogą ulec skamienieniu.

Skamieniałości mogą powstawać również w inny sposób. Czasami gwałtowne i całkowite pogrzebanie zwierzęcia następuje w wyniku obsunięcia się ziemi. Jego szczątki rozkładają się, a powstająca w ten sposób pusta przestrzeń ulega zapełnieniu osypiskiem.