Biologia

Dendrochronologia

Dendrochronologia, metoda określania wieku na podstawie analizy makroskopowej i mikroskopowej szczegółów struktury słojów drzewnych, jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach. Analiza słojów drzewnych okazała się niezwykle pomocna w określaniu wieku prehistorycznych osad rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej na południowym zachodzie kontynentu. Na przykład datę powstania budowli Cliff Pałace w Parku Narodowym Mesa Verde określono na 1073 r. Analiza słojów drzewnych wskazuje też, że długotrwała susza zmusiła pierwotnych mieszkańców tego rejonu do opuszczenia domostw. Metodę tę wykorzystuje się także w innych dyscyplinach, np. w ekologii, nauce o środowisku i geologii. Klimatolodzy wykorzystują analizę słojów drzewnych do odtwarzania klimatu panującego w przeszłości na danym obszarze. U drzew pewnych gatunków rosnących na dużych wysokościach szerokość słojów przyrostów rocznych zależy od średniej rocznej temperatury: są one szersze w latach ciepłych, a węższe w chłodnych. Badanie słojów drzewnych w ciągu długiego czasu pomaga badaczom określić naturalny układ wahań temperatury globalnej. Jest to szczególnie ważne, ponieważ dotyczy wpływu człowieka na globalny klimat. Ogólnie naukowcy zgadzają się, że w ostatnich dekadach nastąpiło ocieplenie kuli ziemskiej i wytwarzane przez człowieka „gazy szklarniowe”, np. dwutlenek węgla, niewątpliwie przyczyniły się do niego.