Biologia

Budowa skaposzczetów

Zamknięty układ krążenia zbudowany jest z dwóch głównych naczyń biegnących wzdłuż całego ciała zwierzęcia. Krew krąży dzięki skurczom mięśni ściany ciała oraz skurczom naczynia grzbietowego i leżących z przodu ciała pięciu par naczyń okrężnych. Naczynie grzbietowe zbiera krew z naczyń poszczególnych segmentów i pompuje ją od tyłu do przodu ciała. W rejonie przełyku krew kierowana jest do naczyń okrężnych, a stamtąd do położonego pod przewodem pokarmowym naczynia brzusznego, którym płynie ku tyłowi ciała. Od naczynia brzusznego odchodzą drobne naczynia krwionośne, które rozgałęziają się i za pomocą cienkich naczyń włosowatych doprowadzają krew do wszystkich narządów oraz ściany ciała każdego segmentu, a następnie kierują ją do naczynia grzbietowego. Wymiana gazowa odbywa się przez wilgotną ścianę ciała. W roznoszeniu tlenu uczestniczy barwnik oddechowy hemoglobina, który rozpuszczony jest w osoczu. Układ wydalniczy tworzą pary metanefrydiów występujące w prawie każdym segmencie. W skład układu nerwowego wchodzi leżąca nad gardzielą para zwojów głowowych, położone pod gardzielą zwoje podprzełykowe, łącząca je obrączka okołoprzełykowa oraz odchodzący od niej parzysty brzuszny pień nerwowy, biegnący wzdłuż całego ciała. W każdym segmencie pnie nerwowe połączone są z parą zwojów segmentalnych. Od zwojów tych odchodzą nerwy do mięśni i innych struktur danego segmentu. Zwoje segmentalne koordynują skurcz mięśni ściany ciała, a tym samym poruszanie się zwierzęcia.