Biologia

Apomiksja

Rośliny okrytozalążkowe wykształcają niekiedy zarodek bez mejozy i fuzji gamet. Ten bezpłciowy proces nosi nazwę apomiksji. Zarodek może np. rozwijać się z diploidalnej komórki zalążka, a nie z zygoty, powstałej z połączenia dwu haploidalnych gamet. Wykształcanie nasion w drodze apomiksji jest formą rozmnażania bezpłciowego, skoro zaś nie dochodzi do fuzji gamet, zarodek jest potencjalnie genetycznie identyczny z rośliną macierzystą. Przewagą apomiksji nad innymi sposobami rozmnażania bezpłciowego jest jednak to, że nasiona i owoce powstałe w wyniku apomiksji mogą się rozsiewać tak samo jak zwykłe. Apomiksja występuje u różnych gatunków z ponad 40 rodzin okrytozalążkowych, np. mniszka, drzewa cytrusowego, mango, jeżyny, czosnku i pewnych traw. Botanicy pracują z wielkim zaangażowaniem nad identyfikacją genów odpowiedzialnych za rozmnażanie bezpłciowe w postaci apomiksji. Jeżeli zdołają wszczepić te geny roślinom uprawnym o wysokich plonach, to powstaną apomiktyczne rośliny uprawne, których cechy nie zaginą ani nie osłabną wskutek genetycznej segregacji podczas rozmnażania płciowego.